Informacje o realizowanej strategii podatkowej

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od roku podatkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2020 r. podatnicy są zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej tzw. strategii podatkowej, czyli zestawu informacji opisującej działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania przez podatnika. Obowiązek ten dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR, a także podatkowych grup kapitałowych.

Poniżej prezentujemy strategie podatkowe realizowane przez WKS Duna Polska Sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021