Oferta

Priorytetowe obszary naszej działalności

 

Podstawowym zakresem naszej działalności jest:

  • Prefabrykacja konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym:
  • budownictwo infrastrukturalne i drogowe (mosty, wiadukty, estakady, kładki pieszo-rowerowe, przejścia dla zwierząt)
  • budownictwo ogólne i przemysłowe (stadiony, hale sportowe i widowiskowe, galerie handlowe, hale produkcyjne, magazynowe)
  • budownictwo energetyczne (kotły energetyczne, kanały odpylające)
  • konstrukcje o indywidualnych rozwiązaniach.
  • Montaż obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej
  • Wynajem mostów tymczasowych z montażem i demontażem
  • Świadczenie usług projektowych