Priorytetowe obszary naszej działalności

  • Produkcja i montaż mało i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych takich jak:
  • drogowe i kolejowe obiekty inżynieryjne: mosty, wiaduktu, estakady, kładki itp.;
  • obiekty infrastruktury komunikacyjnej;
  • obiekty i urządzenia energetyczne oraz przemysłowe, np. belki podsuwnicowe;
  • użyteczności publicznej: hale sportowe i widowiskowe, stadiony, galerie handlowe itp.;
  • Wypalanie/cięcie blach z ukosowaniem pod spawanie oraz profili stalowych przy użyciu wypalarki plazmowej 3D;
  • Podnoszenie obiektów mostowych;
  • Świadczenie usług projektowych