Ceryfikaty

Posiadamy certyfikaty, w oparciu o które realizujemy nasze projekty. Wdrażamy Systemy: 

  • Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001
  • Zarządzania Środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001
  • Zarządzania BHP zgodny z PN-EN ISO 18001

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 45001

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w klasie EXC4 zgodny z PN-EN 1090-1:2009+A1:2011

Spawlanicze świadectwo kwalifikacyjne

Certyfikat Zgodności Procesu Spawalniczego zgodny z PN-EN ISO 3834-2

9

Certyfikat ISO 9001

9

Certyfikat ISO 45001

 

9

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji w klasie EXC4 zgodny z PN-EN 1090-1:2009+A1:2011

 

9

Spawlanicze świadectwo kwalifikacyjne

9

Certyfikat Zgodności Procesu Spawalniczego zgodny z PN-EN ISO 3834-2