WKS DUNA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 10
42-504 Będzin
tel. / fax +48 32 267 79 98
tel. kom. +48 882 138 723
biuro@dunapolska.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000844567
NIP 6252473592
REGON 386218731

WKS Duna Polska Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 10
42-504 Będzin