Most kolejowy na LK131 Działoszyn, Polska

Konstrukcja stalowa mostu kolejowego w ciągu LK131 w m. Działoszyn, Polska – 670 ton