Contact

WKS DUNA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 10
42-504 Będzin
tel. / fax +48 32 267 79 98
biuro@dunapolska.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000844567
NIP 6252473592 REGON 386218731

WKS Duna Polska Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 10
42-504 Będzin