Realizacja

Węgry – most w ciągu autostrady M8

Zakres prac:

Opis:

Dziewięcioprzęsłowa, zespolona estakada na terenie Węgier, w ciągu autostrady M8 (na odcinku między granicą węgiersko-austriacką a miejscowością Körmend. Estakada umiejscowiona jest na łuku poziomym autostrady M8. Dźwigarami głównymi obiektu mostowego są stalowe, blachownicowe profile zamknięte (tzw. skrzynki), które posiadają wzmocnienia środników pod postacią zamkniętych żeber. Poprzecznice estakady skonstruowane są jako stalowe kratownice. Po zewnętrznej stronie dźwigarów głównych znajdują się jeszcze tężniki wspierające wsporniki żelbetowej płyty pomostowej. Dźwigary główne połączone są z żelbetową płytą pomostową za pomocą łączników zespalających
Dane techniczne:
• Materiał konstrukcyjny elementów stalowych: stal S355J2+N, S235JR
• Ilość przęseł: 9
• Rozpiętość teoretyczna: 23,97 m + 40,59 m + 5 * 34,55 m + 40,59 m + 23,97 m
• Szerokość całkowita: 16,63 m
• Łączna długość: 303,57 m

Termin wykonania:

Termin wykonania:

02/01/2019
17/09/2020