Realizacja

Kładka rowerowa – Węgry – Poroszlo

Zakres prac:

Opis:

Produkcja konstrukcji stalowej kładek pieszo-rowerowych w miejscowościach Eger, Tisza i Szomorka nad rzeką Tisza na szlaku turystycznym między miejscowościami Poroszlo-Tiszafured. Konstrukcje w całym przekroju oparte na rurach giętej Ø610, Ø406.

Do produkcji użyto rur ukosowanych technologią 3D.

Termin wykonania:

Termin wykonania:

04/09/2018
21/09/2019