Realizacja

Kładka na rzece THJORSA – Islandia

Zakres prac:

Opis:

Kładka o konstrukcji stalowej składającej się z dwóch równoległych dźwigarów o konstrukcji dwuteownikowej (profile HEA900), połączonych w tandemy za pomocą poprzecznic i stężeń poprzez skręcanie. W ramach konstrukcji stalowej, dostarczono również stalowe poręcze kładki oraz gięte blachy gzymsowe.
Dane techniczne:

  • Materiał: S355J2+M, S355J2+N
  • Długość dźwigarów stalowych: cca. 102 m
  • Szerokość mostu: cca. 3 m
  • Długość mostu: cca. 110 m
  • Ciężar konstrukcji stalowej: cca. 77 Mg

Termin wykonania:

Termin wykonania:

01/11/2020
31/03/2021